(placeholder)
(placeholder)

Hanne Hostup

hostrup@me.com / +45 51514147

Den lille psykologiske forskel

- af Hanne Hostrup

(publiceret i GF-bladet (gestaltterapeutisk forums blad) 2008


I Danmark har vi principielt ligestilling mellem kønnene, men i praksis omfatter den endnu ikke alle områder af vores sociale liv, bl.a. fordi den lovgivningsmæssige side af ligestillingen kun har eksisteret i kort tid og på nogle områder slet ikke er gennemført. Da normer og værdier overføres via opdragelsen til nye generationer, genken- des de ikke altid som arvegods, men udmøntes i automatiske reaktioner. Det betyder, at mange mennesker af begge køn ofte befinder sig i en dobvbeltbind- situation, hvor de tror de har ligestilling, men hvor de vanemæssigt handler, som om den ikke findes. Dette komplicerer deres indbyrdes forhold og gør en realitetsorienteret væren i verden vanskelig. Når de psykologiske konsekvenser af nuværende og tidligere ulige kønsvilkår bliver betragtet som et helt personligt anliggende, kan mænd og kvinder ikke gøre oprør imod uretfærdig-hederne, men gør i stedet for oprør mod hinanden, og det er naturligvis meget ødelæggende for parforhold.


Læs hele artiklen i pdf her... (16 sider).







Download the article in PDF format

Den lille psykologiske forskel